رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰

تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ صدرالله عباسی مدیرکل سامانه‌ها و روش‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت: تاریخ اعتبار دفترچه‌های بیمه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ در همه صندوق‌های بیمه‌ای بجز صندوق ایرانیان تمدید شد. بیماران خاص صندوق ایرانیان مشمول این تمدید اعتبار هستند. مردم می توانند با شماره گیری #۱۶۶۶* از طریق […]

تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰

صدرالله عباسی مدیرکل سامانه‌ها و روش‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت:
تاریخ اعتبار دفترچه‌های بیمه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ در همه صندوق‌های بیمه‌ای بجز صندوق ایرانیان تمدید شد.

بیماران خاص صندوق ایرانیان مشمول این تمدید اعتبار هستند.

مردم می توانند با شماره گیری #۱۶۶۶* از طریق تلفن همراه، با استفاده از سرویس استحقاق سنجی که مبتنی بر این پایگاه است، از آخرین وضعیت پوشش بیمه ای و تاریخ اعتبار دفاتر درمانی خود مطلع شوند.


جدیدترین خبرها