رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از فردا ظهر محدودیت رفت و آمد در ۲۵ شهر

با ابلاغ وزارت کشور، از فردا ظهر محدودیت رفت و آمد در ۲۵ شهر مراکز استانهای قرمز اعمال می شود.

با ابلاغ وزارت کشور، از فردا ظهر محدودیت رفت و آمد در ۲۵ شهر مراکز استانهای قرمز اعمال می شود.