رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرپرست جدید خانوار برای دریافت بسته معیشتی چه باید کند؟

سرپرست جدید خانوار برای دریافت بسته معیشتی چه باید کند؟ ابتدا افراد برای معرفی سرپرست جدید برای دریافت یارانه باید به پلیس +۱۰ مراجعه کنند تا یارانه آن‌ها برقرار شود و اگر سرپرست قبلی آن‌ها مشمول معیشت بوده است، معیشت آن‌ها نیز برقرار می‌شود. در صورتی که سرپرست قبلی فرد مشمول دریافت بسته معیشتی نشده […]

سرپرست جدید خانوار برای دریافت بسته معیشتی چه باید کند؟

ابتدا افراد برای معرفی سرپرست جدید برای دریافت یارانه باید به پلیس +۱۰ مراجعه کنند تا یارانه آن‌ها برقرار شود و اگر سرپرست قبلی آن‌ها مشمول معیشت بوده است، معیشت آن‌ها نیز برقرار می‌شود.

در صورتی که سرپرست قبلی فرد مشمول دریافت بسته معیشتی نشده باشد و اکنون دختر سرپرست خانوار باشد، می‌تواند اعتراض خود را در سامانه حمایت ( hemayat.mcls.gov.ir) ثبت کند و جواب نهایی به وی اعلام خواهد شد.