رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبرهای خوش کرونایی وزیر بهداشت

خبرهای خوش کرونایی وزیر بهداشت وزیر بهداشت: مدت هاست تلاش خود را چراغ خاموش برای تهیه واکسن کرونا آغاز کرده ایم. دکتر نمکی: از ۱۲ تیمی که مشغول فعالیت در زمینه واکسن کرونا هستند ۳ تا ۴ تیم بسیار جلو هستند و امیدواریم به زودی خبرهای خوشی در این خصوص داشته باشیم.

خبرهای خوش کرونایی وزیر بهداشت

وزیر بهداشت: مدت هاست تلاش خود را چراغ خاموش برای تهیه واکسن کرونا آغاز کرده ایم.

دکتر نمکی: از ۱۲ تیمی که مشغول فعالیت در زمینه واکسن کرونا هستند ۳ تا ۴ تیم بسیار جلو هستند و امیدواریم به زودی خبرهای خوشی در این خصوص داشته باشیم.