رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود به مشهد ممنوع شد

ورود به مشهد ممنوع شد براساس مصوبات ستاد کرونا از ساعت۱۲ ظهر امروز۱۲ آبان تا ۱۶ آبان ورود کلیه خودرو‌های غیر پلاک مشهد به این شهرستان و خروج کلیه خودرو‌های پلاک مشهد از این شهرستان ممنوع است./تسنیم

ورود به مشهد ممنوع شد

براساس مصوبات ستاد کرونا از ساعت۱۲ ظهر امروز۱۲ آبان تا ۱۶ آبان ورود کلیه خودرو‌های غیر پلاک مشهد به این شهرستان و خروج کلیه خودرو‌های پلاک مشهد از این شهرستان ممنوع است./تسنیم