رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلسه نایب رییس مجلس با مدیران بازار سرمایه و دادستان تهران

جلسه نایب رییس مجلس با مدیران بازار سرمایه و دادستان تهران عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس هر دو هفته یکبار بررسی می‌شود قاضی‌زاده در تشریح نشست مشترک با سازمان بورس و دادستانی تهران: در این جلسه مقرر شد، سازمان بورس اطلاعات موردنیاز دادستانی درباره شفافیت عملکرد فعالان حقوقی بازار را تهیه […]

جلسه نایب رییس مجلس با مدیران بازار سرمایه و دادستان تهران

عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس هر دو هفته یکبار بررسی می‌شود

قاضی‌زاده در تشریح نشست مشترک با سازمان بورس و دادستانی تهران: در این جلسه مقرر شد، سازمان بورس اطلاعات موردنیاز دادستانی درباره شفافیت عملکرد فعالان حقوقی بازار را تهیه و به دادستانی ارائه دهد

از آنجا که کشف برخی از جرائم و تخلفات سازمان بورس به اطلاعاتی نیاز دارد که نمی‌تواند مستقیما تهیه کند و به همکاری دادستانی نیاز دارد، مقرر شد دادستانی برای تهیه این اطلاعات همکاری لازم را داشته باشد

براساس تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز، مقرر شد رابطی میان دادستانی و سازمان بورس ایجاد شود تا با یکدیگر در ارتباط باشند؛ وضعیت عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس و اقدامات سازمان بورس و دادستانی هر دو هفته یک بار با برگزاری جلسات بررسی می‌شود


جدیدترین خبرها