رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازار روغن سامان می‎گیرد

بازار روغن سامان می‎گیرد مدیر دفتر بازرگانی وزارت صمت: وزیر به شرکت بازرگانی دولتی ماموریت داده که از محل ذخایر راهبردی، مواد اولیه تولید کارخانجات را تامین کند بطوریکه تمام تقاضای بازار مرتفع شود. قطعا شوک تقاضای روغن با افزایش عرضه این محصول به بازار فروکش خواهد کرد.

بازار روغن سامان می‎گیرد

مدیر دفتر بازرگانی وزارت صمت: وزیر به شرکت بازرگانی دولتی ماموریت داده که از محل ذخایر راهبردی، مواد اولیه تولید کارخانجات را تامین کند بطوریکه تمام تقاضای بازار مرتفع شود.

قطعا شوک تقاضای روغن با افزایش عرضه این محصول به بازار فروکش خواهد کرد.


جدیدترین خبرها