رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور فرانسه: در حال جنگیم

وزیر کشور فرانسه: در حال جنگیم وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که کشورش در وضعیت جنگی است و آماده مقابله با حملات احتمالی در همه‌جای فرانسه است او از رایزنی درباره امکان اخراج و بازگرداندن افراط گرایان به تونس و الجزایر خبر داد.

وزیر کشور فرانسه: در حال جنگیم

وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که کشورش در وضعیت جنگی است و آماده مقابله با حملات احتمالی در همه‌جای فرانسه است او از رایزنی درباره امکان اخراج و بازگرداندن افراط گرایان به تونس و الجزایر خبر داد.