رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: سیاست دولت کاهش قیمت و جلوگیری از افزایش آن است

وزیر کشور: سیاست دولت کاهش قیمت و جلوگیری از افزایش آن است رحمانی‌فضلی (در نشست شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی): در تأمین کالا هیچ مشکلی نداریم. اطلاعات سپاه برای کنترل، مدیریت و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان فعال است. باید افزایش قیمت برنج کنترل و مدیریت شود؛ با این افزایش‌ها برخی مردم از مدار مصرف خارج می‌شوند.

وزیر کشور: سیاست دولت کاهش قیمت و جلوگیری از افزایش آن است

رحمانی‌فضلی (در نشست شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی): در تأمین کالا هیچ مشکلی نداریم.

اطلاعات سپاه برای کنترل، مدیریت و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان فعال است.

باید افزایش قیمت برنج کنترل و مدیریت شود؛ با این افزایش‌ها برخی مردم از مدار مصرف خارج می‌شوند.