رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمون زبان وزارت علوم به دلیل کرونا لغو شد

آزمون زبان وزارت علوم به دلیل کرونا لغو شد آزمون زبان (MSRT) قرار بود روز جمعه ۲۳ آبان ماه جاری برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.

آزمون زبان وزارت علوم به دلیل کرونا لغو شد

آزمون زبان (MSRT) قرار بود روز جمعه ۲۳ آبان ماه جاری برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.