رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکو میزبان نشست سه جانبه ایران، روسیه و هند درباره افغانستان

مسکو میزبان نشست سه جانبه ایران، روسیه و هند درباره افغانستان در این نشست که به ریاست نمایندگان ویژه سه کشور برگزار شد ضمن ابراز نگرانی از رشد افراط گرایی و تروریسم، از برقراری صلح و ثبات در افغانستان و همکاریهای منطقه ای برای تحکیم صلح در این کشورحمایت شد.

مسکو میزبان نشست سه جانبه ایران، روسیه و هند درباره افغانستان

در این نشست که به ریاست نمایندگان ویژه سه کشور برگزار شد ضمن ابراز نگرانی از رشد افراط گرایی و تروریسم، از برقراری صلح و ثبات در افغانستان و همکاریهای منطقه ای برای تحکیم صلح در این کشورحمایت شد.