رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطری‌ها برای اولین بار در تاریخ رای می‌دهند

قطری‌ها برای اولین بار در تاریخ رای می‌دهند مردم قطر برای اولین بار پس از تشکیل این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس رای خواهند داد. پادشاه قطر اعلام کرد مردم این کشور برای انتخاب شورای مشورتی سال آینده- اکتبر ۲۰۲۱- رای خواهند داد. این اولین رای‌گیری در تاریخ قطر است/ شفقنا

قطری‌ها برای اولین بار در تاریخ رای می‌دهند

مردم قطر برای اولین بار پس از تشکیل این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس رای خواهند داد.

پادشاه قطر اعلام کرد مردم این کشور برای انتخاب شورای مشورتی سال آینده- اکتبر ۲۰۲۱- رای خواهند داد. این اولین رای‌گیری در تاریخ قطر است/ شفقنا