رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ: به دیوان عالی می‌رویم!

ترامپ: به دیوان عالی می‌رویم! در حالی که میلیون ها رأی قانونی هنوز شمارش نشده، دونالد ترامپ شخصا اعلام پیروزی کرده. او ادعا كرد: صادقانه بگویم كه ما در این انتخابات پیروز شدیم ترامپ بدون ارائه مدرک گفت در انتخابات “تقلب” شده است. او با بیان اینکه قصد دارد برای مبارزه با نتایج انتخابات به […]

ترامپ: به دیوان عالی می‌رویم!

در حالی که میلیون ها رأی قانونی هنوز شمارش نشده، دونالد ترامپ شخصا اعلام پیروزی کرده. او ادعا كرد: صادقانه بگویم كه ما در این انتخابات پیروز شدیم

ترامپ بدون ارائه مدرک گفت در انتخابات “تقلب” شده است. او با بیان اینکه قصد دارد برای مبارزه با نتایج انتخابات به دیوان عالی مراجعه کند، گفت: این برای کشور ما خجالت آور است