رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش تقاضا برای خرید دلار در چهارراه استانبول

افزایش تقاضا برای خرید دلار در چهارراه استانبول گزارش خبرنگار همشهری از بازار ارز در محدوده خیابان فردوسی حاکی از آن است که قیمت دلار دلالی به ۳۰۲۰۰ تومان رسیده و افزایش تقاضا برای خرید وجود دارد/فضای بازار فردوسی آرام گزارش شده است /همشهری

افزایش تقاضا برای خرید دلار در چهارراه استانبول

گزارش خبرنگار همشهری از بازار ارز در محدوده خیابان فردوسی حاکی از آن است که قیمت دلار دلالی به ۳۰۲۰۰ تومان رسیده و افزایش تقاضا برای خرید وجود دارد/فضای بازار فردوسی آرام گزارش شده است /همشهری