رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تش سوزی در یک گودال

مهندس اشرف زاده، مدیر عامل شرکت پترول: آتش سوزی در یک گودال سوخت بوده و آتش سوزی مخزن یا تاسیسات این پتروشیمی صحت ندارد. انتشار دود سیاه حاصل سوختن ضایعات هیدروکربوری موجود در این گودال است. این حادثه هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است.

مهندس اشرف زاده، مدیر عامل شرکت پترول: آتش سوزی در یک گودال سوخت بوده و آتش سوزی مخزن یا تاسیسات این پتروشیمی صحت ندارد.

انتشار دود سیاه حاصل سوختن ضایعات هیدروکربوری موجود در این گودال است.

این حادثه هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است.