رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار وزیر دفاع آلمان درباره وضعیت در آمریکا

هشدار وزیر دفاع آلمان درباره وضعیت در آمریکا وزیر دفاع آلمان وضعیت آمریکا بعد از انتخابات را خطرناک و “انقجاری” توصیف کرده است آنه‌گرت کرامپ-کارنباوئر هشدار داد که نتایج نزدیک آرا ممکن است به “بحران قانون اساسی” منجر شود و گفت چنین وضعیتی باعث نگرانی جدی است با وجود این خانم کرامپ-کارنباوئر تاکید کرد که […]

هشدار وزیر دفاع آلمان درباره وضعیت در آمریکا

وزیر دفاع آلمان وضعیت آمریکا بعد از انتخابات را خطرناک و “انقجاری” توصیف کرده است

آنه‌گرت کرامپ-کارنباوئر هشدار داد که نتایج نزدیک آرا ممکن است به “بحران قانون اساسی” منجر شود و گفت چنین وضعیتی باعث نگرانی جدی است

با وجود این خانم کرامپ-کارنباوئر تاکید کرد که هر کس در این انتخابات برنده شود، آلمان همچنان خواهان همکاری با آمریکا است