رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت: باید بپذیریم که مثل سال های قبل نیستیم و ارز نداریم

سخنگوی دولت: باید بپذیریم که مثل سال های قبل نیستیم و ارز نداریم علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: بعضی از افزایش قیمت‌ها در کشور به دلیل این است که نتوانستیم ارز را به موقع وارد کنیم و کالاها دیر وارد کشور شدند ربیعی افزود: ما باید بپذیریم که مثل سال‌های قبل نیستیم و فشار تحریم […]

سخنگوی دولت: باید بپذیریم که مثل سال های قبل نیستیم و ارز نداریم

علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: بعضی از افزایش قیمت‌ها در کشور به دلیل این است که نتوانستیم ارز را به موقع وارد کنیم و کالاها دیر وارد کشور شدند

ربیعی افزود: ما باید بپذیریم که مثل سال‌های قبل نیستیم و فشار تحریم باعث شده که مثل گذشته در کشور ارز نداشته باشیم. اما تلاش ما این است که تأمین ارز را برای ادامه زندگی مردم و تامین کالاها پیگیری کنیم