رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: نباید اجازه داد طلاق توافقی به سهولت انجام شود

رئیسی: نباید اجازه داد طلاق توافقی به سهولت انجام شود رئیس قوه قضائیه: نباید اجازه داد طلاق توافقی به سهولت انجام شود؛ طلاق توافقی عموما مربوط به ماه‌های اول زندگی است و ما باید ارزیابی کنیم که آیا این طلاق درست است یا درست نیست. اگر نظام خانواده به هر شکلی دچار آسیب و تزلزل […]

رئیسی: نباید اجازه داد طلاق توافقی به سهولت انجام شود

رئیس قوه قضائیه:
نباید اجازه داد طلاق توافقی به سهولت انجام شود؛ طلاق توافقی عموما مربوط به ماه‌های اول زندگی است و ما باید ارزیابی کنیم که آیا این طلاق درست است یا درست نیست.
اگر نظام خانواده به هر شکلی دچار آسیب و تزلزل شود، دادگاه راه حل این آسیب‌ها نیست، بلکه دادگاه آخرین مرحله رفع این آسیب و مشکل است.
راهکار پرداخت مهریه توسط زوج «زندان رفتن» نیست؛ مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست.