رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا ۲۷ وب سایت مرتبط با سپاه را مسدود کرد

آمریکا ۲۷ وب سایت مرتبط با سپاه را مسدود کرد وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای از مسدود شدن ۲۷ دامنه وب‌سایت که به گفته آنها، سپاه پاسداران برای گسترش نفوذ جهانی خود استفاده می‌کرد خبر داده است. این بیانیه خاطرنشان می‌کند این وب سایت‌ها، تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران و سپاه پاسداران را نقض کرده‌اند.

آمریکا ۲۷ وب سایت مرتبط با سپاه را مسدود کرد

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای از مسدود شدن ۲۷ دامنه وب‌سایت که به گفته آنها، سپاه پاسداران برای گسترش نفوذ جهانی خود استفاده می‌کرد خبر داده است. این بیانیه خاطرنشان می‌کند این وب سایت‌ها، تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران و سپاه پاسداران را نقض کرده‌اند.