رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش نگران‌کننده مراجعات پزشکی در پی شیوع کرونا

کاهش نگران‌کننده مراجعات پزشکی در پی شیوع کرونا رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با نگران‌کننده خواندن کاهش مراجعات پزشکی مخصوصاً جهت دریافت خدمات سلامت مربوط به ویزیت‌های چاقی، غربالگری سرطان، خطرسنجی بیماری‌های قلبی، مراقبت پره دیابتی و پوکی استخوان، بر لزوم پرکردن شکافی که در حال حاضر جهت دریافت خدمات سلامت در کشور ایجاد […]

کاهش نگران‌کننده مراجعات پزشکی در پی شیوع کرونا

رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با نگران‌کننده خواندن کاهش مراجعات پزشکی مخصوصاً جهت دریافت خدمات سلامت مربوط به ویزیت‌های چاقی، غربالگری سرطان، خطرسنجی بیماری‌های قلبی، مراقبت پره دیابتی و پوکی استخوان، بر لزوم پرکردن شکافی که در حال حاضر جهت دریافت خدمات سلامت در کشور ایجاد شده است، تاکید کرد.