رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک جمع‌بندی کوتاه از انتخابات آمریکا تا این لحظه

یک جمع‌بندی کوتاه از انتخابات آمریکا تا این لحظه جورجیا: ۱۰۰هزار رای مانده. با ۶۵درصد بایدن میبرد (شاید) پنسیلوانیا: ۷۴۰هزار مانده. با ۶۵درصد آرا بایدن میبرد (احتمال قوی) نوادا: ۴۰۰هزار مانده. بایدن نصف آرا را میخواهد تا ببرد (احتمال قوی) کارلینای‌شمالی‌: ۱۰۰هزار مانده. بایدن با ۶۵درصد میبرد (احتمال ضعیف) جو بایدن با پیروزی در میشیگان، […]

یک جمع‌بندی کوتاه از انتخابات آمریکا تا این لحظه

جورجیا: ۱۰۰هزار رای مانده. با ۶۵درصد بایدن میبرد (شاید)
پنسیلوانیا: ۷۴۰هزار مانده. با ۶۵درصد آرا بایدن میبرد (احتمال قوی)
نوادا: ۴۰۰هزار مانده. بایدن نصف آرا را میخواهد تا ببرد (احتمال قوی)
کارلینای‌شمالی‌: ۱۰۰هزار مانده. بایدن با ۶۵درصد میبرد (احتمال ضعیف)

جو بایدن با پیروزی در میشیگان، در مجموع ۲۶۴ رای الکترال کسب کرده است و تنها شش رای الکترال دیگر نیاز دارد تا به مقام ریاست جمهوری ایالت متحده آمریکا برسد