رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمایش واکسن کرونا ساخت ترکیه بر روی داوطلبان آغاز شد

آزمایش واکسن کرونا ساخت ترکیه بر روی داوطلبان آغاز شد امروز پنجشنبه، اولین دوز واکسن “ERUCOV-VAC” که برای ویروس کرونا در دانشگاه ارجیس ترکیه ساخته شده به یک داوطلب تزریق شد /آناتولی

آزمایش واکسن کرونا ساخت ترکیه بر روی داوطلبان آغاز شد

امروز پنجشنبه، اولین دوز واکسن “ERUCOV-VAC” که برای ویروس کرونا در دانشگاه ارجیس ترکیه ساخته شده به یک داوطلب تزریق شد /آناتولی