رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راهیابی اولین نماینده ایرانی‌تبار به کنگره آمریکا

راهیابی اولین نماینده ایرانی‌تبار به کنگره آمریکا استفانی بایس، نامزد ایرانی تبار حزب جمهوری خواه در اوکلاهاما، در انتخابات مجلس نمایندگان پیروز شده و به این ترتیب اولین ایرانی‌تباری است که به کنگره آمریکا راه می‌یابد

راهیابی اولین نماینده ایرانی‌تبار به کنگره آمریکا

استفانی بایس، نامزد ایرانی تبار حزب جمهوری خواه در اوکلاهاما، در انتخابات مجلس نمایندگان پیروز شده و به این ترتیب اولین ایرانی‌تباری است که به کنگره آمریکا راه می‌یابد