رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیاز و مدیریت ناکارآمد!

پیاز و مدیریت ناکارآمد! هر کیلو‌ پیاز در حالی سر زمین کشاورزی فقط ۳ هزار تومان فروخته می‌شود اما این محصول در غیاب مدیریت کارآمد اجرایی، هر کیلو ۱۰ هزار تومان در پایتخت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این داستان تلخ دربارهٔ گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و … نیز صدق می‌کند

پیاز و مدیریت ناکارآمد!

هر کیلو‌ پیاز در حالی سر زمین کشاورزی فقط ۳ هزار تومان فروخته می‌شود اما این محصول در غیاب مدیریت کارآمد اجرایی، هر کیلو ۱۰ هزار تومان در پایتخت به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

این داستان تلخ دربارهٔ گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و … نیز صدق می‌کند