رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییتر اعلام کرد این شبکه اجتماعی به دلیل نقض مکرر قوانینش حساب ترامپ را خواهد بست.

توییتر اعلام کرد در صورت عدم انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، این شبکه اجتماعی به دلیل نقض مکرر قوانینش از تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ و در روز پایان دوره ریاست جمهوری او، حساب او را خواهد بست.

توییتر اعلام کرد در صورت عدم انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، این شبکه اجتماعی به دلیل نقض مکرر قوانینش از تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ و در روز پایان دوره ریاست جمهوری او، حساب او را خواهد بست.