رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه وزیر خارجه آلمان به شکست احتمالی ترامپ در انتخابات

کنایه وزیر خارجه آلمان به شکست احتمالی ترامپ در انتخابات توئیت هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان: آنچه در آمریکا در حال وقوع است بطور کامل با آن فرهنگ دموکراتیکی که از آمریکا می شناسیم و سراغ داریم، همخوانی ندارد. مهم آن است که نتیجه (بدست آمده) از سوی همگان پذیرفته شود. «برنده بودن» آسان است […]

کنایه وزیر خارجه آلمان به شکست احتمالی ترامپ در انتخابات

توئیت هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان:

آنچه در آمریکا در حال وقوع است بطور کامل با آن فرهنگ دموکراتیکی که از آمریکا می شناسیم و سراغ داریم، همخوانی ندارد. مهم آن است که نتیجه (بدست آمده) از سوی همگان پذیرفته شود.

«برنده بودن» آسان است اما گاهی اوقات، «بازنده بودن»، خیلی سخت است.