رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزینه زندگی هر خانوار ایرانی به ۱۰ میلیون تومان رسید

هزینه زندگی هر خانوار ایرانی به ۱۰ میلیون تومان رسید دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران: با توجه به اینکه سبد هزینه خانوار قشر حقوق بگیر دو برابر شده است درخواست بازنگری در دستمزد کارگران و تشکیل جلسه شورای عالی کار داشتیم. سبد هزینه خانوار که شامل؛ مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و […]

هزینه زندگی هر خانوار ایرانی به ۱۰ میلیون تومان رسید

دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران:

با توجه به اینکه سبد هزینه خانوار قشر حقوق بگیر دو برابر شده است درخواست بازنگری در دستمزد کارگران و تشکیل جلسه شورای عالی کار داشتیم.

سبد هزینه خانوار که شامل؛ مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیلات و … است تقریباً به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.