رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رکورد کسب رای در آمریکا شکسته شد

رکورد کسب رای در آمریکا شکسته شد شمارش آرا انتخابات۲۰۲۰ ادامه دارد ولی تا همین‌جا هم دو نامزد رکورد رای کسب‌کرده را شکسته‌اند. بایدن: بالای ٧٣ میلیون و ۶٠٠ هزار ترامپ: بالای ۶٩ میلیون و ۶٠٠هزار این ارقام همچنان بیشتر هم می‌شود رکورد قبلی را اوباما در ٢٠٠٨ شکست با ۶٩,۴٩٨,۵١۶ رای شکسته بود

رکورد کسب رای در آمریکا شکسته شد

شمارش آرا انتخابات۲۰۲۰ ادامه دارد ولی تا همین‌جا هم دو نامزد رکورد رای کسب‌کرده را شکسته‌اند.

بایدن: بالای ٧٣ میلیون و ۶٠٠ هزار
ترامپ: بالای ۶٩ میلیون و ۶٠٠هزار

این ارقام همچنان بیشتر هم می‌شود

رکورد قبلی را اوباما در ٢٠٠٨ شکست با ۶٩,۴٩٨,۵١۶ رای شکسته بود