رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازشماری آرا در ایالت سرنوشت‌ساز جورجیا

بازشماری آرا در ایالت سرنوشت‌ساز جورجیا مقام‌های محلی در ایالت سرنوشت‌ساز جورجیا می‌گویند به دلیل اختلاف ناچیز بین آرای دونالد ترامپ و جو بایدن آرا بازشماری می‌شود. مقام ایالتی ضمن اعلام بازشماری گفت: ما نشانه‌ای از تقلب گسترده ندیدیم

بازشماری آرا در ایالت سرنوشت‌ساز جورجیا

مقام‌های محلی در ایالت سرنوشت‌ساز جورجیا می‌گویند به دلیل اختلاف ناچیز بین آرای دونالد ترامپ و جو بایدن آرا بازشماری می‌شود.

مقام ایالتی ضمن اعلام بازشماری گفت: ما نشانه‌ای از تقلب گسترده ندیدیم