رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن به پیروزی در نوادا و آریزونا نزدیک شد

بایدن به پیروزی در نوادا و آریزونا نزدیک شد پنسیلوانیا با شمارش ۹۸ درصد آراء – ترامپ: ۴۹.۴ / بایدن: ۴۹.۵ کارولینای شمالی با شمارش ۹۴ درصد آراء – ترامپ: ۵۰.۱ / بایدن: ۴۸.۷ جورجیا با شمارش ۹۹ درصد آراء – ترامپ: ۴۹.۴ / بایدن: ۴۹.۴ نوادا با شمارش ۸۶ درصد آراء – ترامپ: ۴۸.۱ […]

بایدن به پیروزی در نوادا و آریزونا نزدیک شد

پنسیلوانیا با شمارش ۹۸ درصد آراء – ترامپ: ۴۹.۴ / بایدن: ۴۹.۵

کارولینای شمالی با شمارش ۹۴ درصد آراء – ترامپ: ۵۰.۱ / بایدن: ۴۸.۷

جورجیا با شمارش ۹۹ درصد آراء – ترامپ: ۴۹.۴ / بایدن: ۴۹.۴

نوادا با شمارش ۸۶ درصد آراء – ترامپ: ۴۸.۱ / بایدن: ۴۹.۸