رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هم حزبی ترامپ هم از او انتقاد و هم دفاع کرد

هم حزبی ترامپ هم از او انتقاد و هم دفاع کرد میت رامنی، سناتور هم حزبی با دونالد ترامپ، در توییتی گفت که اظهارات رئیس‌ جمهور درباره «دزدیده شدن انتخابات» به آرمان آزادی در اینجا [آمریکا] و سراسر جهان آسیب وارد می‌کند. وی با این حال از حق دونالد ترامپ برای درخواست بازشماری آرا یا […]

هم حزبی ترامپ هم از او انتقاد و هم دفاع کرد

میت رامنی، سناتور هم حزبی با دونالد ترامپ، در توییتی گفت که اظهارات رئیس‌ جمهور درباره «دزدیده شدن انتخابات» به آرمان آزادی در اینجا [آمریکا] و سراسر جهان آسیب وارد می‌کند.

وی با این حال از حق دونالد ترامپ برای درخواست بازشماری آرا یا درخواست تحقیق درباره ادعای رای‌های غیرقانونی دفاع کرد.