رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دفترچه بیمه بیماران کرونایی یک روزه صادر می شود

دفترچه بیمه بیماران کرونایی یک روزه صادر می شود عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت: بیماران کرونایی فاقد دفترچه بیمه‌ می‌توانند یک روزه صاحب دفترچه سلامت شده و از خدمات آن استفاده کنند

دفترچه بیمه بیماران کرونایی یک روزه صادر می شود

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت: بیماران کرونایی فاقد دفترچه بیمه‌ می‌توانند یک روزه صاحب دفترچه سلامت شده و از خدمات آن استفاده کنند