رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نصب مخزن ۳۰ تنی تولید اکسیژن در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

نصب مخزن ۳۰ تنی تولید اکسیژن در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: مخزن ۳۰ تنی خریداری شده برای تولید اکسیژن بیمارستان ها در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نصب شد. دکتر مسعود دینوری، رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) تبریز دیروز اعلام کرد که یک شرکت در تهران با […]

نصب مخزن ۳۰ تنی تولید اکسیژن در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

مخزن ۳۰ تنی خریداری شده برای تولید اکسیژن بیمارستان ها در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نصب شد.

دکتر مسعود دینوری، رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) تبریز دیروز اعلام کرد که یک شرکت در تهران با وجود دپوی اکسیژن به بهانه نوسانات قیمت، حاضر به تحویل آن نیست.