رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب نرخ های ارزی منتسب به بانک مرکزی/ رصد بازار ارز و اعمال اقدامات لازم

تکذیب نرخ های ارزی منتسب به بانک مرکزی/ رصد بازار ارز و اعمال اقدامات لازم همتی رییس کل بانک مرکزی: در خصوص شرایط فعلی بازار ارز تلاش می شود که القای رقم هایی از نرخ ارز در بازار و منتسب کردن آن نرخ ها به بانک مرکزی زمینه ساز سطح خاصی از نرخ ارز در […]

تکذیب نرخ های ارزی منتسب به بانک مرکزی/ رصد بازار ارز و اعمال اقدامات لازم

همتی رییس کل بانک مرکزی:

در خصوص شرایط فعلی بازار ارز تلاش می شود که القای رقم هایی از نرخ ارز در بازار و منتسب کردن آن نرخ ها به بانک مرکزی زمینه ساز سطح خاصی از نرخ ارز در بازار بشوند.