رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، بایدن تا این لحظه ۲۸۴ الکترال بدست آورده

بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، بایدن تا این لحظه ۲۸۴ الکترال بدست آورده و رئیس جمهور آمریکا است. پنسیلوانیا به بایدن رای داد و ۲۰ الکترال این ایالت به بایدن رسید.

بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، بایدن تا این لحظه ۲۸۴ الکترال بدست آورده و رئیس جمهور آمریکا است.

پنسیلوانیا به بایدن رای داد و ۲۰ الکترال این ایالت به بایدن رسید.