رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فاکس نیوز، پنسیلوانیا و نوادا را آبی کرد

فاکس نیوز، پنسیلوانیا و نوادا را آبی کرد بر اساس آمار فاکس نیوز، بایدن تا این لحظه ۲۹۰ الکترال بدست آورده است

فاکس نیوز، پنسیلوانیا و نوادا را آبی کرد

بر اساس آمار فاکس نیوز، بایدن تا این لحظه ۲۹۰ الکترال بدست آورده است