رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین موضع‌گیری اروپا در قبال پیروزی بایدن

نخستین موضع‌گیری اروپا در قبال پیروزی بایدن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: فکر می‌کنم منصفانه باشد که بگویم با این خبر بخصوص یک آسوده‌خیالی بزرگ در بخش اعظم اروپا احساس خواهد شد

نخستین موضع‌گیری اروپا در قبال پیروزی بایدن

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: فکر می‌کنم منصفانه باشد که بگویم با این خبر بخصوص یک آسوده‌خیالی بزرگ در بخش اعظم اروپا احساس خواهد شد


جدیدترین خبرها