رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیل کلینتون: آمریکا حرفش را زد و دموکراسی برنده شد

بیل کلینتون: آمریکا حرفش را زد و دموکراسی برنده شد. حالا ما رییس جمهور و معاون رییس جمهوری داریم که به همه‌ی کشور خدمت خواهند کرد و مردم را گرد هم خواهند آورد. تبریک به بایدن و هریس برای این لحظات پیروزی

بیل کلینتون: آمریکا حرفش را زد و دموکراسی برنده شد. حالا ما رییس جمهور و معاون رییس جمهوری داریم که به همه‌ی کشور خدمت خواهند کرد و مردم را گرد هم خواهند آورد. تبریک به بایدن و هریس برای این لحظات پیروزی


جدیدترین خبرها