رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش جانسون به پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

واکنش جانسون به پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نخست وزیر انگلیس: تبریک به جو بایدن رییس جمهور منتخب آمریکا و کاملا هریس برای دستاورد تاریخی‌اش آمریکا مهم‌ترین هم‌پیمان ماست و امیدواریم با هم بر اولویت‌های مشترکمان کار کنیم، از تغییرات آب و هوایی گرفته تا تجارت و امنیت /ایسنا

واکنش جانسون به پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نخست وزیر انگلیس:
تبریک به جو بایدن رییس جمهور منتخب آمریکا و کاملا هریس برای دستاورد تاریخی‌اش

آمریکا مهم‌ترین هم‌پیمان ماست و امیدواریم با هم بر اولویت‌های مشترکمان کار کنیم، از تغییرات آب و هوایی گرفته تا تجارت و امنیت /ایسنا