رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ پس از تبریک ده‌ها رهبر جهان به بایدن: من انتخابات را بُردم

ترامپ پس از تبریک ده‌ها رهبر جهان به بایدن: من انتخابات را بُردم دونالد ترامپ: ۷۱ میلیون رای قانونی. بالاترین رای برای یک رییس‌جمهوری مستقر ناظران اجازه حضور در اتاق‌های شمارش رای را پیدا نکردند. من انتخابات را بردم. ۷۱ میلیون رای قانونی کسب کردم. چیزهای بدی رخ داد که ناظرانمان اجازه نداشتند ببینند. هرگز […]

ترامپ پس از تبریک ده‌ها رهبر جهان به بایدن: من انتخابات را بُردم

دونالد ترامپ: ۷۱ میلیون رای قانونی. بالاترین رای برای یک رییس‌جمهوری مستقر

ناظران اجازه حضور در اتاق‌های شمارش رای را پیدا نکردند. من انتخابات را بردم. ۷۱ میلیون رای قانونی کسب کردم. چیزهای بدی رخ داد که ناظرانمان اجازه نداشتند ببینند. هرگز قبلا چنین اتفاقی رخ نداده. میلیون‌ها رای پستی برای افرادی فرستاده شد که درخواست نداده بودند