رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به انتخاب بایدن و شکست ترامپ

واکنش جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به انتخاب بایدن و شکست ترامپ اسحاق جهانگیری: امیدوارم شاهد تغيير سياست هاي مخرب امریکا و بازگشت به قانون و تعهدات بين المللي و احترام به ملت ها باشيم

واکنش جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به انتخاب بایدن و شکست ترامپ

اسحاق جهانگیری: امیدوارم شاهد تغيير سياست هاي مخرب امریکا و بازگشت به قانون و تعهدات بين المللي و احترام به ملت ها باشيم