رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخست وزیر اسرائیل و از نزدیک ترین همپیمانان آمریکا، انتخاب بایدن را تبریک گفت

نخست وزیر اسرائیل و از نزدیک ترین همپیمانان آمریکا، انتخاب بایدن را تبریک گفت نتانیاهو: جو ما نزدیک به ۴۰ سال است که روابط شخصی گرم و طولانی داریم و تو را به عنوان دوست بزرگ اسرائیل می‌شناسم

نخست وزیر اسرائیل و از نزدیک ترین همپیمانان آمریکا، انتخاب بایدن را تبریک گفت

نتانیاهو: جو ما نزدیک به ۴۰ سال است که روابط شخصی گرم و طولانی داریم و تو را به عنوان دوست بزرگ اسرائیل می‌شناسم