رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معرفی ۱۷ مقصر در آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر تهران

معرفی ۱۷ مقصر در آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر تهران خبرگزاری تسنیم به نقل از مصطفی واحدی، بازپرس امور جنایی تهران نوشته است که هیات ۱۱ نفره کارشناسان رسمی دادگستری “درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضائی اعلام کرد” که براساس این جدول “۱۷ سازمان، وزارت‌خانه و شخص حقیقی […]

معرفی ۱۷ مقصر در آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر تهران

خبرگزاری تسنیم به نقل از مصطفی واحدی، بازپرس امور جنایی تهران نوشته است که هیات ۱۱ نفره کارشناسان رسمی دادگستری “درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضائی اعلام کرد” که براساس این جدول “۱۷ سازمان، وزارت‌خانه و شخص حقیقی و حقوقی مقصر شناخته شده‌اند”.

واحدی به ترتیب مقصران را اینچنین معرفی کرده است:‌ “هیئت مؤسسان کلینیک، هیئت مدیره و مدیرعامل کلینیک، مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندرها و پیمانکار تأمین‌کننده اکسیژن، مسئولان فنی کلینیک، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینا اطهر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن‌، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتش‌نشانی و شورای شهر تهران، معاونت امور عمرانی وزارت کشور، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی، شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار”.

در جریان انفجار در کلینیک سینا اطهر تهران در ۱۰ تیر ماه امسال ۱۹ نفر کشته و ۹ نفر نیز مجروح شده بودند


جدیدترین خبرها