رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دو طرح جلد متفاوت نشریه آلمانی «اشپیگل» به فاصله ۳.۵ سال

دو طرح جلد متفاوت نشریه آلمانی «اشپیگل» به فاصله ۳.۵ سال سمت راست: شعار ریاست‌جمهوری ترامپ (چهارم فوریه ۲۰۱۷): ابتدا آمریکا! سمت چپ: شعار ریاست‌جمهوری بایدن (هفتم نوامبر ۲۰۲۰): آمریکا را دوباره بزرگ کنید

دو طرح جلد متفاوت نشریه آلمانی «اشپیگل» به فاصله ۳.۵ سال

سمت راست: شعار ریاست‌جمهوری ترامپ (چهارم فوریه ۲۰۱۷): ابتدا آمریکا!
سمت چپ: شعار ریاست‌جمهوری بایدن (هفتم نوامبر ۲۰۲۰): آمریکا را دوباره بزرگ کنید