رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت ترامپ سه مقام فدرال را اخراج کرد

دولت ترامپ سه مقام فدرال را اخراج کرد دولت ترامپ در پی انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ لیزا گوردون هگرتی، رئیس آژانس امنیت ملی اتمی، بونی گلیک،‌ معاون رئیس آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و نیل چاترجی، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال آمریکا را اخراج کرد

دولت ترامپ سه مقام فدرال را اخراج کرد

دولت ترامپ در پی انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ لیزا گوردون هگرتی، رئیس آژانس امنیت ملی اتمی، بونی گلیک،‌ معاون رئیس آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و نیل چاترجی، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال آمریکا را اخراج کرد