رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تست کرونای قالیباف منفی شد

تست کرونای قالیباف منفی شد پزشک معالج رئیس مجلس، با اشاره به نتیجه منفی ۲ نوبت تست PCR قالیباف: دوره درمان به پایان رسیده و در حال حاضر منعی برای حضور وي در جلسات و مجامع عمومی وجود ندارد.

تست کرونای قالیباف منفی شد

پزشک معالج رئیس مجلس، با اشاره به نتیجه منفی ۲ نوبت تست PCR قالیباف: دوره درمان به پایان رسیده و در حال حاضر منعی برای حضور وي در جلسات و مجامع عمومی وجود ندارد.


جدیدترین خبرها