رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دو دستور بایدن بلافاصله پس از آغاز ریاست جمهوری

دو دستور بایدن بلافاصله پس از آغاز ریاست جمهوری واشنگتن‌پست: جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا بلافاصله پس از برعهده گرفتن ریاست جمهوری، فرمان اجرایی برای لغو ممنوعیت سفر شهروندان کشورهای با اکثریت مسلمان به آمریکا و نیز فرمان اجرایی برای بازگشت آمریکا به توافقنامه آب و هوایی پاریس امضا مي کند

دو دستور بایدن بلافاصله پس از آغاز ریاست جمهوری

واشنگتن‌پست: جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا بلافاصله پس از برعهده گرفتن ریاست جمهوری، فرمان اجرایی برای لغو ممنوعیت سفر شهروندان کشورهای با اکثریت مسلمان به آمریکا و نیز فرمان اجرایی برای بازگشت آمریکا به توافقنامه آب و هوایی پاریس امضا مي کند