رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: دولت آینده آمریکا اشتباهات را جبران کند/ به تعهداتمان پايبنديم

روحانی: دولت آینده آمریکا اشتباهات را جبران کند/ به تعهداتمان پايبنديم رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: سیاست پر آسیب ترامپ نه تنها توسط ملت‌های جهان که از سوی مردم آمریکا هم بالاخره با مخالفت روبرو شد. دولت آینده آمریکا از فرصت پیش آمده برای جبران اشتباهات گذشته استفاده کند. ایران همواره به […]

روحانی: دولت آینده آمریکا اشتباهات را جبران کند/ به تعهداتمان پايبنديم

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
سیاست پر آسیب ترامپ نه تنها توسط ملت‌های جهان که از سوی مردم آمریکا هم بالاخره با مخالفت روبرو شد.
دولت آینده آمریکا از فرصت پیش آمده برای جبران اشتباهات گذشته استفاده کند.
ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود می داند.
مقاومت قهرمانانه ملت ایران اثبات کرد که سیاست فشار حداکثری محکوم به شکست است.
سیاست حفظ ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور با قوت دنبال می‌شود.