رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال تعطیلی دو هفته ای تهران منتفی شده است

احتمال تعطیلی دو هفته ای تهران منتفی شده است استاندار تهران تاکید کرد: پس از بررسی ابعاد تعطیلی دو هفته ای تهران ، احتمال این تعطیلی منتفی و مقرر شد فعالیت گروه‌های دو، سه و چهار از ساعت ۱۸ به بعد متوقف شود./ایسنا

احتمال تعطیلی دو هفته ای تهران منتفی شده است

استاندار تهران تاکید کرد: پس از بررسی ابعاد تعطیلی دو هفته ای تهران ، احتمال این تعطیلی منتفی و مقرر شد فعالیت گروه‌های دو، سه و چهار از ساعت ۱۸ به بعد متوقف شود./ایسنا