رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: جهان منتظر است دولت جدید آمریکا قلدری‌ را کنار بگذارد

ظریف: جهان منتظر است دولت جدید آمریکا قلدری‌ را کنار بگذارد وزیر خارجه کشورمان در توییتر نوشت:مردم آمریکا حرف خود را بیان کردند. جهان هم‌اکنون نظاره‌گر است که آیا رهبران جدید (آمریکا) قلدری فاجعه‌بار و بی‌قانون رژیم در حال خروج (ترامپ) را رها می‌کند و چندجانبه‌گرایی، همکاری و احترام به قانون را می‌پذیرد یا خیر. […]

ظریف: جهان منتظر است دولت جدید آمریکا قلدری‌ را کنار بگذارد

وزیر خارجه کشورمان در توییتر نوشت:مردم آمریکا حرف خود را بیان کردند.

جهان هم‌اکنون نظاره‌گر است که آیا رهبران جدید (آمریکا) قلدری فاجعه‌بار و بی‌قانون رژیم در حال خروج (ترامپ) را رها می‌کند و چندجانبه‌گرایی، همکاری و احترام به قانون را می‌پذیرد یا خیر.

کردار مهم‌ترین چیز است.